Dzień: 30.05.2020r. Imieniny: Felicji, Felicjana, feliksa, Ferdynanda,…

Aktualności

XXVII Sesja Rady Seniorów

Obrady XXVII sesji ORS 15 maja dotyczyły trzech wiodących zagadnień, a mianowicie: inauguracji konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”, Teleopieki dla seniorów oraz organizacji II Obornickiego Weekendu Seniorów.

W obradach uczestniczył Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, pracownicy Urzędu Miejskiego i zaproszeni goście, przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w organizowanie powyższych przedsięwzięć. Kierownik Biura Promocji i Sportu Krzysztof Sroka poinformował zebranych o rozpoczęciu kampanii konkursowej, pn.”Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”. Chodzi o wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom: sklepów, aptek, kawiarni punktów usługowych, instytucji: użyteczności publicznej, kulturalnej, edukacyjnej, które dostosowane są do potrzeb seniorów w zakresie swojej architektury, usług, produktów. Miejsce, gdzie osoby starsze są godnie traktowane i obsługiwane. Przewodniczący obrad Eugeniusz Kierstan zaprezentował schemat przebiegu konkursu i jego regulamin. Członkowie Kapituły Konkursowej, powołani podczas sesji kwietniowej ORS, przedstawią członkom Kapituły Decyzyjnej listę miejsc godnych przyznania Certyfikatu w mieście i gminie Oborniki. Zgłoszenia podmiotów (instytucji, urzędów, organizacji społecznych i osób pełnoletnich, będących mieszkańcami Gminy Oborniki) można pobierać i składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach (szczegóły konkursu podane są na stronach https://www.oborniki.pl,  https://seniorzy.oborniki.pl/,  https://www.facebook.com/Klub-Senior-w-Obornikach

Błażej Matczuk przekazał natomiast radnym ustalenia z producentami opasek z przyciskiem SOS, monitorujących funkcje życiowe seniorów z poważnymi schorzeniami. Omówił szerzej ofertę firmy NMT z Warszawy oraz możliwość wprowadzenia pilotażowego programu Teleopieki dla grupy 20 seniorów w gminie Oborniki. Wprowadzenie pilotażowego programu uzależnione będzie od wyboru korzystniejszej oferty oraz środków finansowych, jakie Gmina Oborniki może przeznaczyć na powyższy cel. Decyzja w tej sprawie zapadnie na sesji Rady Miejskiej 30 maja.

W toku obrad radni mieli możność zapoznać się z Programem Compex – innowacyjnym systemem rehabilitacyjnym, skierowanym do osób starszych, posiadaczy Karty Seniora w naszej gminie. Po prezentacji urządzeń Compex Burmistrz Tomasz Szrama zapewnił radnych, że rozważy możliwość zakupienia sprzętu dla klubu Senior +. Aktualnie proponuje pilotażowe przeprowadzenie zajęć z seniorami w siedzibie klubu.

W końcowej fazie obrad wyłoniono 12.osobową grupę inicjatywno-roboczą odpowiedzialną za opracowanie programu II Obornickiego Weekendu Seniora.