Dzień: 04.06.2020r. Imieniny: Aleksandra, Christy, Dacjana, Dacjusza,…

Aktualności

Usługi wykonywane z NFZ w Gminie Oborniki

Informacja o wybranych usługach wykonywanych w ramach umów z NFZ na terenie miasta i gminy Oborniki w 2018 roku. Stan na 7 marca 2018 r.

 

Świadczenia w zakresie poradni geriatrycznej.

Obecnie, świadczenia w tym zakresie realizowane są przez 6 placówek na terenie województwa wielkopolskiego, skupionych w subregionie poznańskim (wykaz poniżej). Zarówno w „dużym” ostatnim konkursie, który miał w miejsce w 2011 roku jak i w późniejszych uzupełniających, nie zgłosiły się chętne placówki z innych regionów do świadczenia tego typu usług. Ponadto, z przeprowadzonej w 2017 roku analizy realizacji świadczeń wynika, że poziom realizacji wszystkich umów w zakresie geriatrii (ambulatoryjnej) wynosi ok. 42%, czyli poniżej połowy wartości umów. Analizowano także kolejki oczekujących na te świadczenia, z których wynika, że pacjenci przyjmowani są na bieżąco, z wyjątkiem dwóch placówek w Poznaniu (NZOZ Medyk i Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego), w których czas oczekiwania na wizytę wynosi 1-2 miesięcy. W związku z tymi argumentami, Oddział na chwilę obecną nie planuje ogłoszenia kolejnych konkursów uzupełniających w tym zakresie, a bieżące umowy obowiązują do 30 czerwca 2018 r. Decyzje o sposobie zabezpieczenia świadczeń, nie tylko w zakresie geriatrii, ale wszystkich w rodzaju AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli poradnie specjalistyczne) po tym okresie, zostaną podjęte wkrótce.

Nazwa Adres Telefon dla pacjenta
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych „Medyk” Poznań, ul. Świt 47   (061) 861 63 84 

 

Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych Poznań, ul. Bednarska 4   (061) 855 11 76,

504 027 738 

 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu Poznań, os. Rusa 55 (061) 873 83 18 
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Poznań, Al. Solidarności 36  (061) 64 77 715
Euromed Swarzędz Swarzędz, ul. Kowalska 12  (061) 815 99 15
SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego Gniezno, ul. Poznańska 15 (061) 423 85 00

 

 

Rehabilitacja ambulatoryjna

Na początku br. Wielkopolski OW NFZ rozstrzygnął „duży” (ostatni taki konkurs miał miejsce pod koniec 2011 roku i na jego podstawie wybrano placówki, które świadczą usługi od 2012 roku do 31 marca 2018 roku) konkurs na wyłonienie placówek, które będą świadczyć usługi fizjoterapii (rehabilitacji) ambulatoryjnej. Nowe umowy będą obowiązywać od 1 kwietnia br. do 31 marca 2023 roku, czyli 5 lat. W powiecie Obornickim są do dyspozycji pacjentów 4 placówki, o jedną więcej (zaznaczona na błękitno) niż do tej pory. W samych Obornikach od 1 kwietnia działać będą 2 placówki, zamiast jednej:

Nazwa Telefon dla pacjenta Adres
ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH GABINETÓW LEKARSKICH „MIRMAR” S.C NZOZ KONSYLIARZ (061) 296 66 04 64-600 OBORNIKI

ul. PIŁSUDSKIEGO 22

NZOZ „REHMED”

CENTRUM REHABILITACJI

608 016 098 64-610 ROGOŹNO

ul. WIELKA POZNAŃSKA 89

NZOZ ”ARTUS”

ZAKŁAD FIZJOTERAPII

509 438 188

(067) 256 72 00

64-610 ROGOŹNO

ul. RÓŻANA 22B

CENTRUM ZDROWIA BEST 502 576 740 64-600 OBORNIKI

ul. MŁYŃSKA 5

 

Wartość łączna tych umów na 9 miesięcy do końca tego roku wynosi: 647 337,63 zł.

Ważne: rehabilitacja ambulatoryjna może być realizowana w placówce, lub – jeśli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia mu dotarcie na zabiegi – również w domu.

 

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja domowa to inny zakres świadczeń niż rehabilitacja ambulatoryjna, która, jak wspomniana wcześniej może być realizowana w warunkach domowych ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Od 1 stycznia 2018 r. 44 podmioty w niemal wszystkich powiatach Wielkopolski prowadzą rehabilitację leczniczą w warunkach domowych. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał z nimi umowy na pięć lat. Jest to na terenie naszego regionu praktycznie nowa usługa refundowana przez Fundusz, ponieważ do tej pory realizowały ją na podstawie umów z NFZ tylko dwie firmy w samym Poznaniu.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji). Ten rodzaj rehabilitacji dedykowany jest pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji, obejmuje oprócz badania diagnostycznego również: kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne, światłolecznictwo.

W Obornikach nowy zakres usług prowadzony jest przez:

CENTRUM ZDROWIA BEST 502 576 740 64-600 OBORNIKI

ul. MŁYŃSKA 5

 

 

Pacjenci cierpiący na demencję

Specjalistyczną pomoc oferują placówki działające w ramach leczenia psychiatrycznego, np. poradnie zdrowia psychicznego. Na terenie Obornik działa w ramach umów z NFZ poradnia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, przy ul. Szpitalnej 2,

tel.: (061) 297 36 53.  

Profilaktyka

„Programy profilaktyczne” – pod takim hasłem działa serwis na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (www.nfz-poznan.pl). Serwis poświęcony jest sześciu programom profilaktycznym, finansowanym przez NFZ. Jakie to programy, do kogo są skierowane i co oferują? Odpowiedzi na wszystkie te pytania zawarte są w serwisie. Ponadto, znajdziecie tam Państwo wykaz placówek realizujących programy i dowiecie się, gdzie stacjonują mammobusy, czyli mobilne pracownie mammograficzne w bieżącym miesiącu. Zapraszamy do odwiedzania serwisu. Papierowa wersja informatora dołączona jest do niniejszej informacji i opisuje następujące programy:

 

 1. Program profilaktyki chorób układu krążenia (realizowany jest przez lekarzy rodzinnych)

Placówki na terenie miasta i gminy Oborniki:

Nazwa Miejscowość Ulica Nr Telefon dla pacjenta
NZOZ Medycyny Rodzinnej „Vita – Kk” Spółka z.o.o. Oborniki

/nadleśnictwo/

Piłsudskiego 76 (061) 297 07 70
NZOZ Obst Ambulans Union – Ratownictwo Medyczne Oborniki Łukowska 12 (061) 296 41 34
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych Medix Oborniki Droga Leśna 35 (061) 296 38 11
Przychodnia Lekarza Rodzinnego S.c. „Vita” Objezierze Objezierze 7 (061) 296 62 79
Przychodnia Lekarza Rodzinnego S.c. „Vita” Oborniki Piłsudskiego 76 (061) 296 05 36
Przychodnia Lekarza Rodzinnego S.c. „Vita” Popówko Popówko 20 (061) 297 18 67
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach Oborniki Szpitalna 2 (061) 297 36 83

 

 

 1. Program profilaktyki chorób odtytoniowych

W całym województwie program prowadzi 6 placówek w miejscowościach: Jarocin, Koło, Konin, Osieczna, Przemęt, Turek.

 

 1. Program profilaktyki gruźlicy (realizowany jest przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne) w Obornikach:

Pielęgniarsko – Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej ,,Multi – Med” s.c. Oborniki, ul. Piłsudskiego 76/ 27-28, tel: (061) 296 09 02 

 

 1. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Na terenie gminy Oborniki nie ma placówek stacjonarnych, które wykonują mammografię w ramach programu profilaktycznego, ale regularnie pojawiają się mammobusy – pracownie mobilne. Aktualny harmonogram na każdy miesiąc jest zamieszczany z wyprzedzeniem na stronie www.nfz-poznan.pl, w serwisie „programy profilaktyczne”; informacje można uzyskać także telefonicznie (dane kontaktowe w dalszej części opracowania). W marcu br. mammobus stacjonuje w Obornikach według harmonogramu:

Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa Miejsce postoju
OBORNIKI 2018-03-03 09:00 15:00 NZOZ – LARGO PRZY MARKECIE KAUFLAND

UL. MŁYŃSKA 7

OBORNIKI 2018-03-04 09:00 15:00 NZOZ – LARGO PRZY MARKECIE KAUFLAND

UL. MŁYŃSKA 7

OBORNIKI 2018-03-19 09:00 13:00 OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. A.PIENKOWSKIEJ SA PRZY OŚRODKU ZDROWIA KONSYLIARZ

 

 

 1. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (realizowany przez każdy gabinet ginekologiczno – położniczy, leczący pacjentki w ramach NFZ)
Nazwa Miejscowość Ulica Nr Telefon dla pacjenta
NZOZ Obst Ambulans Union – Ratownictwo Medyczne Oborniki Łukowska 12 (061) 296 41 34
Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Grażyna Goderska – Preus Ginekolog – Położnik Oborniki Obrzycka 85a 791 290 360
Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich „Mirmar” s.c NZOZ Konsyliarz Oborniki Stefanowicza 23 (061) 296 66 04

 

 

 1. Program badań prenatalnych

W całym województwie program realizowany jest przez placówki w miejscowościach: Konin, Kościan, Poznań, Swarzędz, Turek

 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne?

Krok 1.

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia MZ z dnia 29 maja 2017 r).

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 

Krok 2.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do realizacji przez właściwy oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany (dane WOW NFZ w dalszej części opracowania). Zlecenie może być złożone w celu zatwierdzenia do realizacji przez pacjenta osobiście, a także przedstawiciela ustawowego, małżonka, osobę trzecią pisemnie upoważnioną lub drogą pocztową – zlecenie odsyłane jest na adres ze zlecenia lub na adres wskazany w upoważnieniu. Wszystkie wzory upoważnień znajdują się na www.nfz-poznan.pl w serwisie: „Zaopatrzenie w wyroby medyczne”

 

Krok 3.

Mając potwierdzone do realizacji zlecenie należy zgłosić się do realizatora mającego podpisaną z NFZ umowę o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta (może dotyczyć obszaru całej Polski) – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

WAŻNE: Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

 

Placówki realizujące zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie Obornik:

Nazwa Adres Telefon
APTEKA „PANACEUM” E. BRATEK E. MELKOWSKA SPÓŁKA JAWNA 64-600 OBORNIKI, OBRZYCKA 46 (061) 2061066
„PAUL HARTMANN POLSKA” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, ŁAZIENKOWA 1A (061) 2970163
„PAUL HARTMANN POLSKA” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, ZAMKOWA 1C (061) 2967067
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH – SPÓŁKA AKCYJNA 64-600 OBORNIKI,

11 LISTOPADA 2

(061) 6464736
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH – SPÓŁKA AKCYJNA 64-600 OBORNIKI,

DROGA LEŚNA 78

 
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH – SPÓŁKA AKCYJNA 64-600 OBORNIKI, PIŁSUDSKIEGO 41 (061) 2962197
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH – SPÓŁKA AKCYJNA 64-600 OBORNIKI, ZAMKOWA 1C (061) 2967067
AUDIOFON – BRZOZA H.R.K. DUCZYC 64-600 OBORNIKI, PIŁSUDSKIEGO 76 509 523 809
AKSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 64-600 OBORNIKI, ŁAZIENKOWA 1A (061) 2970163
AKSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 64-600 OBORNIKI, ŁAZIENKOWA 1A (061) 2970163
COLOPLAST SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, ŁAZIENKOWA 1A (061) 2970163
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 BOGDANOWO,  11G/1 786 868 366
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI,

25 STYCZNIA 22

(061) 2970790
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, ŁAZIENKOWA 1  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, ŁAZIENKOWA 1A (061) 2970163
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, MŁYŃSKA 5 607 318 389
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, MŁYŃSKA 8B (061) 2960429
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, OBJEZIERZE 7 (061) 2960686
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, OBRZYCKA 46 (061) 2061066
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, OBRZYCKA 68  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CITO” SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, STEFANOWICZA 33 (061) 6463515
ESSITY POLAND SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI,

11 LISTOPADA 2

(061) 6464736
ESSITY POLAND SP. Z O.O. 64-600 OBORNIKI, ZAMKOWA 1C (061) 2967067

 

 

Kontakt dla pacjenta

Pytania, np. dotyczące leczenia i ubezpieczenia w ramach NFZ, skargi czy uwagi na temat funkcjonowania placówek można składać na adres:

Dział Skarg, Wniosków i Informacji WOW NFZ

Piekary 14/15, 61-823 Poznań

Numery tel. do informacji: 61 850 60 36, 61 850 60 72, 607 321 930

Bezpłatna Infolinia: 800 800 895

Pod numerem infolinii pacjenci otrzymają informację o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia. Infolinia i pozostałe numery telefonów do informacji są czynne w dni powszednie, w godzinach pracy Oddziału: 8.00-16.00

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne można potwierdzić w Wielkopolskim OW NFZ, przy ul. Grunwaldzkiej 158. Sala Obsługi czynna jest w poniedziałki w godz. 8-18, w pozostałe, powszednie dni tygodnia: 8-16.

Więcej informacji

 

 

Opracowanie: Magdalena Rozumek, p.o. Rzecznik Prasowy WOW NFZ, tel. 691 629 804

 

 

przewodnik_profilaktyka_aktualny