Dzień: 29.05.2020r. Imieniny: Aleksandra, Benity, Boguslawa, Bogusławy,…

Aktualności

Poradnik Seniora cz. IV

SENIORZE PAMIĘTAJ !

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

Alkoholizm jest jedną z wielu niebezpiecznych chorób z jaką styka się polskie społeczeństwo. Według błędnych opinii rozpowszechnionych w naszym kraju uzależnienie od alkoholu (zwane alkoholizmem lub nałogiem alkoholowym) utożsamiamy z zaawansowaną degradacją fizyczną, psychiczną, duchową i materialną, będącą konsekwencją nadużywania alkoholu przez długi czas. Wciąż jeszcze niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że obraz człowieka, który utracił zdrowie, rodzinę, pracę i który leży na ziemi w stanie upojenia alkoholowego odnosi się do końcowego stadium choroby, która przecież rozwija się przez dłuższy czas pozornie bezobjawowo. W początkowych fazach uzależnienia człowiek normalnie funkcjonuje w wielu dziedzinach życia i zwykle tylko specjaliści są w stanie stwierdzić, że jest już uzależniony od alkoholu.

 

SENIORZE UWAŻAJ!

Alkohol często służy jako swoiste remedium na przykre zdarzenia w życiu

Kiedy doświadczasz wielu strat możesz szukać pocieszenia w alkoholu. Zmiana wyglądu zewnętrznego, przejście na emeryturę, strata współmałżonka i przyjaciół, którzy kolejno odchodzą – mogą stanowić na tyle bolesne przeżycia, że nie potrafisz się do nich przystosować. Nagła zmiana trybu życia – z czym wiąże się np. przejście na emeryturę – powoduje, że zostajesz wyrwany z dotychczasowej rutyny. Bardzo często nie wiesz jak zorganizować sobie czas w ciągu dnia – który do tej pory wypełniały obowiązki zawodowe. Jeśli nie masz żadnego hobby i jesteś skazany na spędzanie całych dni w samotności, może się zdarzyć, że będziesz chciał poprawić sobie nastrój przy pomocy alkoholu. Napoje wysokoprocentowe często też służą jako środek dający ulgę w różnorodnych schorzeniach. Pogorszenie się wzroku lub słuchu, ogólny spadek sprawności fizycznej są często źródłem frustracji, bólu czy cierpienia psychicznego. Alkohol daje złudzenie łagodzenia tych negatywnych odczuć i może czasowo poprawić samopoczucie.

 

CZY WIESZ, ŻE …

Stężenie alkoholu we krwi osób starszych jest większe średnio

o 20% przy wypijaniu tej samej ilości alkoholu co u człowieka w sile wieku.

Wiąże się to ze zmniejszeniem ilości wody w organizmie oraz zwolnieniem metabolizmu.

 

Sygnały ostrzegawcze – kiedy powinieneś zareagować!

 Picie alkoholu staje się problemem gdy:

 • zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu,
 • zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tylko elementem wzorca kulturowego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk),
 • postępuje przywiązanie do sytuacji picia, życie koncentruje się na sytuacjach wiązanych z piciem, oczekiwaniem na moment picia, celebrowaniem picia, niepokojem w sytuacji niemożności napicia się,
 • alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach jak prowadzenie pojazdów, przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje z alkoholem, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu itp.
 • nasilają się incydenty upojenia,
 • pojawia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie oraz sygnały sugerujące ograniczenie ilości lub powstrzymanie się od picia,
 • używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),
 • pojawiają się trudności w przypominaniu sobie co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem,
 • rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane. (źródło: www.parpa.pl)

 

ZASTANÓW SIĘ CZY WARTO!

Nadmierne i systematyczne spożywanie alkoholu może powodować pogorszenie się Twojego stanu zdrowia – wręcz może powodować poważne zagrożenie dla życia – w szczególności jeśli przyjmuje się leki.

 • Alkoholizm w wieku podeszłym jest przyczyną podwyższonych wskaźników śmiertelności z powodów somatycznych, takich jak: powikłania zatorowo-zakrzepowe, przewlekła choroba płuc, choroba nowotworowa układu oddechowego, marskość wątroby.
 • Alkohol może powodować zachowania agresywne, co w efekcie może doprowadzi do konfliktu z prawem.
 • Stan po spożyciu alkoholu może powodować u Ciebie stan obniżonej reakcji i na zagrożenie co powoduje, że łatwiej możesz stać się ofiarą przestępstwa (np. kradzieży lub pobicia).
 • Stan upojenia alkoholowego powoduje, że świat wydaje się lepszy, piękniejszy… niestety wrażenia te są krótkotrwałe a powrót do rzeczywistości okazuje się bolesny i rodzący jeszcze większe frustracje. Istnieje ryzyko, że z upływem czasu nie będziesz umiał sobie poradzić z najprostszymi problemami, a każda życiowa przeszkoda wyda się Tobie nie do pokonania.
 • Nadużywanie alkoholu może sprawić, że odsuną się od Ciebie rodzina i przyjaciele.

 

Nadużywasz alkoholu? Gdzie szukać wsparcia?

Fachowej pomocy udzielą Tobie we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików!

PUNKT INFORMACYJNO – KONTAKTOWY AA

60-841 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28 A

email: pik010@aa.org.pl

To miejsce w którym działa:

Telefon Zaufania 61 853 16 16, codziennie 18:00 – 22:00.

Infolinia AA tel. 801 033 242, czynna codziennie 8:00 – 22:00.