Dzień: 27.09.2023r. Imieniny: Adolfa, Adolfiny, Amadeusza, Armandy,…

Aktualności

Dobre praktyki w zakresie wsparcia osób starszych

Od 10 do 12 maja Przewodniczący ORS Eugeniusz Kierstan, z Zastępcą Burmistrza Obornik Piotrem Woszczykiem i dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Hanną Kniat-Szymańską wraz z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz osobami pracującymi w obszarze wsparcia osób starszych z Koła, Pleszewa, Rawicza i Czarnkowa, wzięli udział w wyjeździe do Trójmiasta.

Wizyta dotyczyła promowania dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób starszych, a także budowania lokalnej polityki senioralnej. Uczestnicy wizyty zapoznali się z m.in. z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora + w Gdyni, Gdańskiej Fundacji „I Ty Możesz Wszystko”, Centrum Opieki Serenus Oddziału Fundacji Laurentius w Gdańsku, Centrum Pracy Seniorek i Seniorów w Gdańsku. Spotkali się też w Urzędzie Miasta Sopotu i Sopockim Centrum Seniora.

Wszyscy uczestnicy entuzjastycznie odnosili się do tego, co mieli okazję zaobserwować, poznać i porównać do realiów swojej pracy w mieście, czy w gminie. Podkreślali korzyść płynącą z możliwości przedyskutowania kluczowych kwestii wsparcia seniorów.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu