Dzień: 18.07.2024r. Imieniny: Arnolda, Erwina, Frydy, Kamila,…

Przydatne adresy

KULTURA

Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Armii Poznań 18
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 61 424
e-mail: ook@oborniki.pl
www.ook.oborniki.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
ul.  Kopernika 10
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 60 265
e-mail: bibliotekapubliczna@oborniki.pl
www.biblioteka.oborniki.pl

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – filia w Obornikach
ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 60 827
e-mail: biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl/


SPORT

Obornickie Centrum Sportu
ul. Objezierska 2
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 60 906
e-mail: ocs@oborniki.pl
www.ocs.oborniki.pl

Centrum Rekreacji Oborniki
ul. Czarnkowska 84
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 60 782
e-mail: cro@pwik-oborniki.pl
www.centrumrekreacjioborniki.pl


EDUKACJA

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach
ul.  Kopernika 10
64-600 Oborniki
tel. 669 799 655
e-mail: utw.oborniki@gmail.com

http://www.utw.oborniki.pl/


INSTYTUCJE / URZĘDY

Urząd Miejski w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. (61) 65 59 100
www.oborniki.pl

Starostwo Powiatowe w Obornikach
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
tel. (61) 297 31 00
e-mail: sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl
http://powiatobornicki.pl/

Straż Miejska w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. (61) 65 59 146 lub 609 779 997

Urząd Skarbowy w Obornikach
ul. Rynek 4
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 75 400
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/pl/urzad-skarbowy-w-obornikach

Komenda Powiatowa Policji
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 54
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 75 200
e-mail: dyzurny.oborniki@po.policja.gov.pl
www.oborniki.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. 11 Listopada 16
64-600 Oborniki
tel. (61) 66 48 800
e-mail:kp-psoborniki@psp.wlkp.pl
www.kppsp-oborniki.pl

Nadleśnictwo Oborniki
ul. Gajowa 1
Dąbrówka Leśna
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 71 302
www.oborniki.lasypanstwowe.poznan.pl
e-mail: oborniki@ poznan.lasy.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel./fax. 0-61 29 60 407 Nr telefonu alarmowego: 502-305-913
www.psse-oborniki.pl
e-mail: sekretariat@psse-oborniki.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Staszica 41A
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 61 502, (61) 29 61 525
www.pwik-oborniki.pl
Pogotowie wod – kan tel.: 994

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Lipowa 19
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 61 206
www.pgkim.info

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 73 600
e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
www.szpital.oborniki.info

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Poznaniu
Inspektorat w Obornikach
ul. Armii Poznań 27
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 63 244

ZUS

 


Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Obornikach.

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Obornikach ul. 11 Listopada 2

Biuro czynne w czwartki w godzinach 10:00 – 12:00

Osoba do kontaktu: Maria Święcichowska telefon: 694 – 735 – 087

 

Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Obornikach.

Siedziba: Starostwo Powiatowe ul. 11 Listopada 2

Biuro czynne w czwartki w godzinach 10:00 – 12:00

Osoba do kontaktu: Zofia Hanyż telefon: 784 – 014 – 910

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Adres:  ul. Młyńska 8, 64-600 Oborniki

Biuro czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00-12:00.

Telefon czynny w godzinach funkcjonowania Związku: 61 296 51 33

W pozostałe dni: 665 953 682

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Emerytów i Rencistów

Adres: ul. Adama Mickiewicza 4, 64-600 Oborniki

tel. 61 6461905


Klub „Senior+”

ul. Kościelna 2 

64-600 Oborniki 

tel. 697 007 301

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00

 


Klub „Miły Dzień” 

ul. Szpitalna 3

64-600 Oborniki 

Tel. (61) 29 63 283


Dzienny Dom „Senior+” – „Jagiellonka”

ul. Jagiellońska 1 

64-600 Oborniki 

tel. 697 007 237