Dzień: 24.05.2024r. Imieniny: Cieszysława, Cieszysławy, Jana, Joanny,…

Aktualności

Znasz miejsce przyjazne seniorom? Zgłoś je do konkursu!

Burmistrz Obornik we współpracy z Obornicką Radą Seniorów ogłasza konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”.

Głównym celem konkursu jest promowanie miejsc przyjaznych Seniorom działających na terenie Obornik i Gminy Oborniki: kawiarni, sklepów, aptek, punktów usługowych, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Realizacja konkursu promującego instytucje zainteresowane potrzebami osób starszych – z wyłączeniem podmiotów, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów – stanowi jedną z form aktywności, wpisujących się w założenia członkostwa Gminy Oborniki w Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia.

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania podmiotów, które mogą zostać wyróżnione certyfikatem „Miejsce przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest na stronach internetowych organizatorów: https://www.oborniki.pl/, https://seniorzy.oborniki.pl/ oraz: https://www.facebook.com/Klub-Senior-w-Obornikach-2061294394146186/, http://www.utw.oborniki.pl/, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter budynku) oraz w Klubach Seniora.

Zgłoszenia mogą dokonać: instytucje, firmy, organizacje, urzędy i osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób).

Formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach, w Klubach Seniora, wrzucać do Skrzynki Pomysłów w Urzędzie Miejskim lub przesyłać na adres Urząd Miejski w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki z dopiskiem: Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki” w terminie do 15 maja 2024 r.

Regulamin konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki” dostępny jest na ww. stronach internetowych oraz w Klubach Seniora

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Obornikach z okazji Dni Obornik.

formularz rekomendacji

formularz zgłoszenia

lista osób zgłaszających

regulamin

zarządzenie

zgoda na udział