Dzień: 16.05.2021r. Imieniny: Andrzeja, Diany, Honoraty, Jana,…

Aktualności

Zespoły robocze ORS

Podczas obrad marcowej sesji ORS II kadencji radni podjęli uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów roboczych.

Zespół I zadba o bezpieczeństwo i opiekę zdrowotną osób starszych. Zespołem kierować będzie radna Zofia Matelska wraz z dziesięcioma członkami.

Zespół II będzie utrzymywał kontakty z mediami, prasą lokalną. Działania zespołu zmierzać będą do poprawiania wizerunku starości. Zespołem pokieruje radna Jolanta Grabowska.

Nad organizacją imprez kulturalnych i sportowych czuwać będzie zespół III pod kierunkiem radnego Bolesława Marchewki.

Natomiast Przewodniczący ORS Eugeniusz Kierstan wraz z grupą radnych zadba o właściwą współpracę z Burmistrzem Obornik i Radą Miejską, kładąc szczególny nacisk na ujmowanie zadań senioralnych w budżecie Gminy Oborniki oraz aktywizację podmiotów na rzecz seniorów, w celu rozszerzenia ulg dla seniorów.

Zespoły robocze spotkały się w dniach 18 i 20 marca br. celem omówienia zadań.