Dzień: 24.05.2024r. Imieniny: Cieszysława, Cieszysławy, Jana, Joanny,…

Aktualności

Zaproszenie na sesję Obornickiej Rady Seniorów

Przewodniczący ORS Eugeniusz Kierstan serdecznie zaprasza na IV Sesję Obornickiej Rady Seniorów III kadencji 2023-2028, która odbędzie się 22 maja  2024 r. (środa) o godz. 10.00  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podniesienie jakości życia seniorów: współpraca z Obornickim Ośrodkiem Kultury, Centrum Rekreacji Oborniki oraz Biblioteką Publiczną – zapoznanie z propozycjami dla seniorów (osoby referujące: Adam Krasicki  Dyrektor OOK, Krzysztof Nowacki Prezes PWIK, Mateusz Klepka Dyrektor Biblioteki Publicznej).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia poradni geriatrycznej w Obornikach.
 6. Informacja o realizacji konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki” ( osoba referująca Krzysztof Sroka Kierownik Biura Promocji i Sportu).
 7. Założenia do organizacji wolontariatu senioralnego w Gminie Oborniki (osoby referujące: Błażej Matczuk Kierownik Biura Spraw Społecznych, Hanna Kniat-Szymańska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Grażyna Stachowiak Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest”).
 8. Przygotowanie do IV Weekendu Seniora – powołanie sztabu organizacyjnego (osoby referujące: Wiceprzewodniczący ORS Edward Mączyński oraz Kierownik Biura Promocji i Sportu Krzysztof Sroka).
 9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 10. Bieżące propozycje seniorów dostarczone do skrzynek propozycji  i wniosków.
 11. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 12. Zamknięcie sesji.