Dzień: 10.07.2020r. Imieniny: Almy, Amelii, Armelii, Budziwoja,…

Aktualności

Zapraszamy na sesję ORS

Serdecznie zapraszamy na VII Sesję Obornickiej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023, która odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 10.00 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka ORS.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wstąpienia w skład ORS kandydatki zgłoszonej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Obornikach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka ORS.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład ORS kandydata zgłoszonego Stowarzyszenie Absolwentów „Matura 65”.
 8. Ślubowanie oraz wręczenie legitymacji.
 9. Konkurs: „MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM W GMINIE OBORNIKI” – edycja ‘2019.
 • Informacja o przebiegu konkursu – Kierownik Biura Promocji i Sportu UM Pan Krzysztof Sroka,
 • Wręczenie Certyfikatów zwycięzcom konkursu – Pan Burmistrz Obornik Tomasz Szrama:
 • Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa –  Pani Prezes Maria Pilarska,
 • RAJBUD j. Bogumiła Bulmańska,
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach- Pani Kierownik Beata  Łukasiewicz-Lorent.
 1. Dzienny Dom Senior+ „Jagiellonka”- informacja o działalności, problemach oraz wnioski dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówki: Pani Dyrektor OPS – Hanna Szymańska Kniat oraz Opiekun Klubu Pani Justyna Głowicka.
 2. Trzeci Obornicki Weekend Seniorów – 13 – 14 września 2019 r.
 • Podsumowanie – dyskusja.
 • Informacja o przekazaniu podziękowań , Wszystkim Osobom i Podmiotom, które przyczyniły się do zorganizowania  oraz wzięły udział  w III Obornickim Weekendzie Seniorów –  Przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów Eugeniusz Kierstan.
 • Wnioski związane z organizacją na przyszły rok.
 1. Kalendarz dla seniorów na 2020 rok:
 • Informacja o przebiegu prac nad kalendarzem dla seniorów – Zastępca Przewodniczącego ORS Pan Mieczysław Jęchorek i Kierownik Biura Promocji i Sportu –Pan Krzysztof Sroka,
 1. Informacja o realizacji programów: „Mobilna rehabilitacja” i „Złota  Rączka” w Gminie Oborniki – Fundacja „ Ludzki Gest” i „Na Prostej Drodze” – Pani Grażyna Stachowiak,  Pan Robert Lorczyk.
 2. „Opaska Życia dl Seniorów” – Informacja o przeprowadzonych testach i wnioski do wprowadzenia programu w Obornikach – Pan Błażej Matczuk.
 3. Zapytania do Burmistrza Obornik – Pana Tomasza Szramy
 4. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do Skrzynek Propozycji i Wniosków.
 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 6. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 7. Zamknięcie sesji.