Dzień: 13.07.2020r. Imieniny: Anekleta, Benedykta, Dalidy, Dana,…

Aktualności

Zapraszamy na sesję ORS

Serdecznie zapraszamy na IV Sesję Obornickiej Rady Seniorów II kadencji 2018-2022, która odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 (poniedziałek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 Porządek obrad:

Serdecznie zapraszam na IV Sesję Obornickiej Rady Seniorów II kadencji 2018-2022, która odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 (poniedziałek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Opieka lekarska nad seniorami w Gminie Oborniki.
 • Oddział opieki paliatywnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach:
 • informacja Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów o podjętych przez Obornicką Radę Seniorów działaniach, w celu utworzenia oddziału opieki paliatywnej i hospicyjnej w obornickim szpitalu:
 • Uchwała Nr 1/36/18 Obornickiej Rady Seniorów w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Obornikach Oddziału Medycyny Paliatywnej z dnia 15 marca 2018 r,
 • Pismo skierowane Dyrektora NFZ w Poznaniu Pani Agnieszki Pachciarz, z dnia 15 marca 2018 roku, informujące o działaniach ORS w Obornikach w celu utworzenia powyższego oddziału (pismo otrzymali do wiadomości: Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Burmistrz Obornik, Starostwo Powiatowe w Obornikach, Dyrektor SP ZOZ w Obornikach, Urząd Miejski w Rogoźnie, Urząd Gminy w Ryczywole),
 • Odpowiedź Dyrektora NFZ w Poznaniu NR. WO-DP.425.96.2018 z dnia 26.04.2018 r. na pismo Obornickiej Rady Seniorów z dnia 15 marca 2018 roku,
 • relacja Radnych Obornickiej Rady Seniorów, którzy brali udział w Sesji Rady Powiatu w Obornikach w dniu 29 czerwca 2018 roku,
 • informacja Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów ze spotkania z Dyrektorem NFZ w Poznaniu z Panią Hanną Philips w dniu 12 marca 2019 r.,
 • informacja Przedstawiciela NFZ w Poznaniu o możliwościach utworzenia oddziału opieki paliatywnej w obornickim szpitalu,
 • informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Obornikach, o poczynionych działaniach w celu utworzenia powyższego oddziału,
 • Rozważenie możliwości utworzenia w Ośrodku Zdrowia w Objezierzu, poradni – punktu rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców – seniorów z Objezierza i okolic, poprzez likwidację mieszkań komunalnych w tym budynku.
 • informacja Wiceprzewodniczącej Obornickiej Rady Seniorów Pani Ireny Magdziarek, o aktualnej sytuacji lokalowej w Ośrodku Zdrowia w Objezierzu,
 • propozycje wykorzystania pozyskanych lokali,
 • informacja Sołtysa wsi Objezierze, Pani Edyty Mikołajczak o oczekiwaniach mieszkańców wsi, co do dalszego wykorzystania lokali komunalnych
  mieszczących się w Ośrodku Zdrowia w Objezierzu,

 

5. Podjęcie uchwały intencyjnej rozważającej możliwość utworzenia  w Ośrodku Zdrowia w Objezierzu, poradni – punktu rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców – seniorów z Objezierza i okolic.

6. III Obornicki Weekend Seniorów –20 i 21 września 2019 roku –propozycje:

 • organizatorzy III Obornickiego Weekendu Seniorów,
 • zgłaszanie propozycji podmiotów mogących brać udział w III Obornickim Weekendzie Seniorów, przez zaproszonych Gości oraz członków Obornickiej Rady Seniorów,
 • wyłonienie Inicjatywnej Grupy Działania – w celu ustalenia programu, dyskusja – propozycje.
 • ustalenie terminarza spotkań w celu opracowania szczegółowego programu III Obornickiego Weekendu Seniorów,
 1. Zapytania i propozycje radnych do Burmistrza Obornik.
 2. Udzielenie odpowiedzi przez Burmistrza Obornik na zadane pytania i propozycje
 3. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, zebrane podczas dyżurów radnych.
 4. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do skrzynek propozycji i wniosków. 
 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 6. Wolne głosy i zapytania radnych.
 7. Zamknięcie sesji.