Dzień: 13.07.2020r. Imieniny: Anekleta, Benedykta, Dalidy, Dana,…

Aktualności

Zapraszamy na sesję ORS

Serdecznie zapraszamy na III Sesję Obornickiej Rady Seniorów  II kadencji 2018-2022, która odbędzie się 13 marca 2019 r. o godz. 10.00 (środa)w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Obornickiej Rady Seniorów (dotyczy wydłużenia kadencji z 4 do 5 lat).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy na rok 2019 – na podstawie Programu Obornickiej Rady Seniorów na II Kadencję.
 6. Wystąpienie do Burmistrza Obornik z ponownym wnioskiem o uruchomienie  na terenie gminy Oborniki „Tanich obiadów dla seniorów” – osób biednych, samotnych, czy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej częściowo dofinansowanych.
 • dyskusja:
 • przedstawienie informacji dla seniorów w prasie lokalnej oraz na stronach urzędu i stronie obornickich seniorów,
 • informacja wraz z zapytaniem o potrzebie „Tanich obiadów w Obornikach dla seniorów i osób samotnych”,
 • rozpatrzenie możliwości korzystania ze stołówek szkolnych,
 • rozpatrzenie możliwości skorzystania z obiadów w klubie „U Babci” ul, Szpitalna.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia na terenie Obornik „Tanich obiadów dla seniorów”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia procedur do wprowadzenia działań umożliwiających wprowadzenie w gminie Oborniki programu: „Opaska medyczna SOS na rękę dla seniorów” praktyczne rozszerzenie „Koperty Życia”. 
 1. Informacja o działalności Klubu „U Babci” – propozycje nowych form działalności – osoba referująca Aldona Banaszyk Opiekun Klubu.
 2. Kolejna edycja konkursu: „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki” promującego miejsca przyjazne seniorom znajdujące się na terenie Gminy Oborniki – przyznanie Certyfikatu w ramach: MIASTO PRZYJAZNE STARZENIU.
 • omówienie składu osobowego Kapituły konkursowej,
 • rozpoczęcie II edycji konkursu w miesiącu kwietniu – zakończenie w sierpniu,
 • ogłoszenie wyników konkursu podczas III Obornickiego Weekendu Seniorów w Obornikach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Obornickiej Rady seniorów II kadencji.
 2. Informacje radnych z udziału w posiedzeniach:
 • Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach – S. Kolanus
 • Społecznej Komisji Mieszkaniowej – W. Przesławska
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach – J. Ławicki,
 • Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – E. Gacek.
 1. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, zebrane podczas dyżurów radnych.
 2. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do skrzynek propozycji i wniosków.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 4. Wolne głosy i zapytania radnych.
 5. Zamknięcie sesji.