Dzień: 13.07.2020r. Imieniny: Anekleta, Benedykta, Dalidy, Dana,…

Aktualności

Zapraszamy na sesję ORS

Serdecznie zapraszamy na II Sesję Obornickiej Rady Seniorów II kadencji 2018-2022, która odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 (poniedziałek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działania Obornickiej Rady Seniorów na lata 2018-2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/15 Obornickiej Rady Seniorów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie pełnienia dyżurów przez radnych Obornickiej Rady Seniorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia „Skrzynki Pomysłów i Wniosków Seniorów”.
 7. Ustalenie składu grup roboczych Obornickiej Rady Seniorów:
 8. Grupa I – Bezpieczeństwo i opieka zdrowotna ludzi starszych (opieka lekarska, badania profilaktyczne…)
 9. Grupa II – Kontakty z mediami, prasą, polityka informacyjna (formy przekazu informacji, korzystanie z tych form. Działania poprawiające wizerunek starości- aktywność),
 10. Grupa III – Kultura i Sport ( organizacja imprez kulturalnych i sportowych),
 11. Grupa IV – Współpraca z Burmistrzem Obornik i Radą Miejską w Obornikach (udział w pracach nad opracowaniem „PLANU POLITYKI SENIORALNEJ  Gminy Oborniki”- ujmowanie zadań senioralnych w budżecie Gminy Oborniki; aktywizacja podmiotów na rzecz seniorów w celu rozszerzenia ulg dla seniorów – Obornicka Karta Seniora.
 12. Informacja Przewodniczącego ORS o podjętej Uchwale Nr LVI/856/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Obornickiej Rady Seniorów.
 13. Część uroczysta – Spotkanie Opłatkowe Członków Obornickiej Rady Seniorów i zaproszonych Gości.
 14. Zamkniecie sesji.