Dzień: 16.01.2021r. Imieniny: Beaty, Bernarda, Honorata, Honoraty,…

Aktualności

Zapraszamy na sesję ORS

Serdecznie zapraszamy na XXIX Sesję Obornickiej Rady Seniorów I kadencji 2014-2018, która odbędzie się 22 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Program II Obornickiego Weekendu Seniorów – 14-15 września 2018 propozycja organizatorów po spotkaniach roboczych w miesiącu lipcu br.
 • Obornicki Ośrodek Kultury.
 • Biuro Promocji i Sportu .
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 • Obornickie Centrum Sportu.
 • Seniorski Klub Sportowy.
 • Biblioteka Publiczna w Obornikach.
 • Klub Senior + w Obornikach.
 • Młodzieżowa Rada Miejska.
 • Stowarzyszenie Absolwentów „Matura 65” w Obornikach.
 • ZNP – Sekcja Emerytów w Obornikach.
 • Komenda Powiatowa Policji w Obornikach .
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Obornikach.
 • Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Obornikach.
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Obornikach.
 1. Informacja dla mieszkańców Gminy Oborniki o II Obornickim Weekendzie Seniorów:
 • Zaproszenia, plakaty, dystrybucja,
 • Zapewnienie transportu gminnego dla seniorów na II Obornicki Weekend seniorów w dniach 14 i 15września br.
 1. Konkurs: „MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM W GMINIE OBORNIKI”.
 • Informacja o otrzymanych zgłoszeniach – Biuro Promocji i Sportu Urzędu Gminy w Obornikach.
 • Komisje konkursowa – terminy spotkań, wybór kandydatów do otrzymania Certyfikatu.
 1. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do Skrzynki Propozycji i Wniosków mieszczącej się w Urzędzie Miejskim ( informacja Zespołu VI).
 2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 • Informacja z udziału delegacji ORS w Sesji Rady Powiatu w Obornikach dot. „Utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach Oddziału Medycyny Paliatywnej”:
 • Teresa Larowska
 • Maria Lisek
 • Zofia Matelska
 1. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 2. Zamknięcie sesji.