Dzień: 29.05.2020r. Imieniny: Aleksandra, Benity, Boguslawa, Bogusławy,…

Aktualności

Zapraszamy na Sesję ORS

Serdecznie zapraszamy na XXVIII Sesję Rady Seniorów I kadencji 2014-2018, która odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 (wtorek), w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. II Obornicki Weekend Seniorów- 14-15 września 2018- zaproszenie do udziału i przedstawienie propozycji przez Burmistrza oraz organizacje, które zostaną uwzględnione w pracach zespołu opracowującego program imprezy:
 • Biuro Promocji i Sportu Pan Krzysztof Sroka
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Pan Prezes Edward Mączyński
 • Obornicki Ośrodek Kultury Pan Dyrektor Adam Krasicki
 • Obornickie Centrum Sportu Pan Dyrektor Jacek Okpisz
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pan Dyrektor Mateusz Klepka
 • Młodzieżowa Rada Miejska- Pan Mateusz Węglewski
 • Komenda Powiatowa Policji w Obornikach- Pan Komendant Wojciech Spychała
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach- Pani Prezes Maria Pilarska
 • Stowarzyszenie Absolwentów „Matura 65”- Pan Prezes Adam Borowicz
 • Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Mjr. Dobrzyckiego w Obornikach- Pan Jan Molski
 • Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks”- Pan Czesław Eliks,
 • ZUS-Oborniki
 • PZU- Oborniki
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Obornikach Pan Franciszek Matelski
 • Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Obornikach Pani Zofia Hanyż
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Obornikach Pani Maria Święcichowska
 • ZNP- Sekcja Emerytów w Obornikach- Pani Stefania Kiwertz
 • Klub Senior+ w Obornikach- Pani Alina Nadstaga
 1. Omówienie prac związanych z wydaniem- OBORNICKIEGO PORADNIKA BEZPIECZNEGO I POGODNEGO SENIORA
 • Informacja przewodniczącego zespołu Pana Krzysztofa Sroki o przebiegu prac zespołu opracowującego poradnika
 • Informacja po przygotowaniach do druku
 • Dystrybucja poradnika wśród seniorów
 1. Teleopieka dla seniorów w Gminie Oborniki:
 • Informacja o przebiegu prac związanych z uruchomieniem programu
 • Dyskusja
 1. Konkurs: „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”.
 • Informacja o przebiegu kampanii reklamowej
 • Uwagi związane z przebiegiem i realizacją konkursu
 • Dyskusja 
 1. Utworzenie w Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach Oddziału Medycyny Paliatywnej.
 • Informacja z pacy zespołu przygotowującego odpowiedź na pismo Dyrektor NFZ w Poznaniu skierowanego do Przewodniczącego Rady Seniorów.
 • Dyskusja
 1. Informacja o pracy zespołu, który opracował projekt rozmieszczenia ławek w Obornikach.
 2. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, zebrane podczas dyżurów radnych oraz pisemnych wniosków mieszkańców Obornik przekazanych do Biura Rady.
 3. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do Skrzynki Propozycji i Wniosków mieszczącej się w Urzędzie Miejskim ( informacja Zespołu VI).
 4. Informacja i komunikaty Przewodniczącego Rady Seniorów.
 5. Wolne głosy- zapytania i propozycje radnych.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Zaproszenie na sesję ORS