Dzień: 09.08.2020r. Imieniny: Ireny, Jana, Juliana, Klary,…

Aktualności

XXVIII sesja Obornickiej Rady Seniorów

Podczas obrad XXVIII sesji radni skupili się nad organizacją II Obornickiego Weekendu Seniora, który zaplanowany został na 14-15 września br. Podmioty biorące udział w pracach zespołu przygotowującego imprezę przedstawiły swoje propozycje. Wzorem roku ubiegłego w pierwszym dniu obchodów będzie miała miejsce Biesiada Patriotyczna, na którą składać się będzie gawęda przeplatana pieśniami patriotycznymi w wykonaniu przybyłych na nią seniorów z rodzinami. Drugi dzień imprezy utrzymany będzie w konwencji rozrywkowej, ubogaconej koncertem chóralnym, najpiękniejszymi ariami ze znanych sztuk operetkowych, jak również wystawami i stanowiskami animacyjnymi.

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Sroka zapoznał radnych z przebiegiem prac nad przygotowaniem Poradnika Bezpiecznego Pogodnego Seniora. Ulotki informacyjne będą gotowe na Weekend Seniora. W toku obrad powrócono do tematu utworzenia w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach Oddziału Medycyny Paliatywnej. Aktualnie starania pozyskania możliwości utworzenia Oddziału Paliatywnego w Szpitalu Powiatowym w naszym mieście popierane są listami intencyjnymi.

Rada ORS wydelegowała grupę radnych do udziału w najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym, celem uzyskania aktualnych wiadomości w powyższej sprawie. Niebawem do stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz seniorów na terenie Gminy Oborniki dotrą plakaty informujące o konkursie „Miejsca przyjazne seniorom w gminie Oborniki”. Radni ORS złożyli w Biurze Rady UM protokół zawierający lokalizację ławek w mieście Oborniki.

Obornicka Rada Seniorów apeluje do posiadaczy Kart Seniora, by już pobierali wnioski o zapisanie na szczepienie przeciwko grypie. Urząd Miejski nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych zgodnie z zarządzeniem RODO – Unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym od dnia 25 maja br.

 

 

Jolanta Grabowska

sekretarz ORS