Dzień: 16.05.2021r. Imieniny: Andrzeja, Diany, Honoraty, Jana,…

Aktualności

XXV Sesja Obornickiej Rady Seniorów

Opieka zdrowotna obornickich seniorów, była jednym z ważnych tematów XXV sesji, Obornickiej Rady Seniorów, która odbyła się w minioną środę,  7 marca.

W sesji wzięli udział zaproszeni przez Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów: Rzecznik Prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu – Magdalena Rozumek, Dyrektor Szpitala w Obornikach – Małgorzata Ludzkowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przy Starostwie Powiatowym w Obornikach – Urszula Bak oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej Ks. Marcin Janecki.

Zaproszeni goście poinformowali o możliwości uruchomienia w drugim półroczu bieżącego roku Oddziału Paliatywnego w obornickim szpitalu, co zostało pozytywnie odebrane przez radnych. W toku dyskusji rada postanowiła wystąpić dodatkowo z uchwałą intencyjną do Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału NFZ oraz do władz powiatowych i miejskich z prośbą o rozpisanie konkursu na utworzenie powyższego oddziału. Rzecznik Prasowy NFZ wspomniała również o możliwości ponownego rozpisania konkursu na poradnie geriatryczne w Wielkopolsce.

 Rzecznik NFZ, informowała także o utworzeniu w Obornikach, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowego Centrum Rehabilitacji ambulatoryjnej. Obecnie działa już w formie rehabilitacji przeprowadzanej w domu chorego, a od dnia 1 kwietnia 2018 r. w Centrum Rehabilitacji przy ul. Młyńskiej 5, uruchomiona zostanie rehabilitacja ambulatoryjna. Z rehabilitacji będą mogli korzystać pacjenci, którzy zostaną skierowani przez lekarza rodzinnego. 

W kolejnym punkcie obrad, radni wystąpili do Burmistrza Obornik Tomasza Szramy z wnioskiem o uruchomienie projektu „Tanie obiady dla seniorów”, w szczególności dla osób samotnych, dla których gotowanie obiadu nastręcza trudności. Inicjatywę bardzo dobrze ocenił Dyrektor Caritas Ks. Marcin Janecki, zapewniając zebranych, że kiedy projekt będzie finalizowany, wesprze go finansowo. Również burmistrz Tomasz Szrama wyraził aprobatę i zaproponował pomoc w realizacji tego pomysłu.

Podczas spotkania, rada postanowiła powrócić do uruchomienia TELEOPIEKI (zgodnie z podjętą Uchwałą NR I/24/17 Obornickiej Rady Seniorów z dnia 14 marca 2017 roku). Aktualnie analizowane są oferty firm pod względem jakościowym i cenowym. Równocześnie zostanie przeprowadzona szeroka informacja na temat wprowadzenia teleopieki wśród mieszkańców gminy Oborniki, która pozwoli określić zapotrzebowanie na opaski (bransoletki) bezpieczeństwa. Powyższa opaska będzie „elektronicznym Aniołem Stróżem” seniora wyposażona m. in. w przycisk SOS.

Rada Seniorów podjęła uchwałę intencyjną w sprawie ogłoszenia przez Burmistrza Obornik cyklicznego, corocznego konkursu, pt. „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”, którego finałem będzie przyznanie Certyfikatu. Głównym celem konkursu jest promowanie działających na terenie Obornik miejsc przyjaznych ludziom starszym: kawiarni, sklepów, aptek, punktów usługowych, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby mieszkańców w wieku senioralnym, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze są uprzejmie z godnością traktowane i obsługiwane.

W dalszej części sesji przekazano informacje dotyczące ścieżek rowerowych w Gminie Oborniki – mapa, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, które zostaną udostępnione na stronie: https://seniorzy.oborniki.pl/.

W kolejnym punkcie sesji przedstawiono bieżące uwagi i propozycje obornickich seniorów, które zebrane zostały podczas dyżurów i w skrzynce pomysłów. Kończąc sesję Burmistrz Tomasz Szrama zapoznał zebranych z aktualnymi inwestycjami w mieście i gminie, zwracając się do Przewodniczącego z prośbą, aby na najbliższej sesji temat realizacji licznych inwestycji, został szczegółowo omówiony podczas obrad.

 Przewodniczący zapoznał radnych z komunikatami, po czym zakończono posiedzenie XXV Sesji Obornickiej Rady Seniorów.