Dzień: 19.02.2020r. Imieniny: Arnolda, Bettiny, Będzisławy, Czcisława,…

Aktualności

V Sesja Obornickiej Rady Seniorów

Serdecznie zapraszam na V Sesję Obornickiej Rady Seniorów  II kadencji 2018-2023,która odbędzie się

7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 1. III Obornicki Weekend Seniorów – wrzesień 2019:
 • przedstawienie informacji organizatorów po spotkaniach Inicjatywnej Grupy Działania przygotowujących program,
 • ocena przedstawionych propozycji – dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały intencyjnej rozważającej możliwość wydania kolejnego Kalendarza dla Seniora na rok 2020, uwzględniającego nowe płaszczyzny informacyjne:
 • bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, komunikacja, sport – turystyka,
 • powołanie grupy roboczej do przygotowania materiałów do kalendarza:
 • Biuro Promocji i Sportu – Gmina Oborniki,
 • Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego,
 • Obornickie Centrum Sportu,
 • Przedstawiciele UTW w Obornikach, Klubu Senior +, PZERiI,
 • Przedstawiciele Obornickiej Rady Seniorów.
 1. Realizacja konkursu „ Miejsce przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”;
 • druki – formularze ( załączniki druki)
 • skład Kapituły Konkursowej i Decyzyjnej (załącznik – schemat),
 • termin realizacji konkursu,
 • termin zakończenia
 1. Zapytania i propozycje radnych do Burmistrza Obornik.
 2. Udzielenie odpowiedzi przez Burmistrza Obornik na zadane pytania i propozycje radnych.
 3. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, zebrane podczas dyżurów radnych
 4. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do skrzynek propozycji i wniosków. 
 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów
 6. Wolne głosy i zapytania radnych.
 7. Zamknięcie sesji.