Dzień: 18.04.2021r. Imieniny: Alicji, Apolonii, Apoloniusza, Bogumiła,…

Aktualności

Usługi opiekuńcze szansą na lepsze życie

Opieka nad osobą niepełnosprawną to trudne i wycieńczające zadanie. Rodziny borykające się z tym problemem mogą skorzystać z organizowanych przez Gminę, w ramach systemu wsparcia społecznego, usług opiekuńczych, obejmujących różne formy pomocy. Pośród nich są zadania realizowane przez spółdzielnię socjalną „Uciec Dysforii” oraz Fundację „Na Prostej Drodze”. Obejmują one opiekę nad chorymi w domu, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi.

Te niełatwe zadania wykonywane są przez pracowników fundacji w formie powierzenia przez Gminę na podstawie rozstrzygniętego konkursu. Ich koszt określony został przez Radę Miejską podczas ostatniej sesji, 24 lutego. Koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł, natomiast koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych to wysokość 65,00 zł.

Usługi opiekuńcze to jedna z form pomocy udzielanej w ramach systemu wsparcia socjalnego. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby chore starsze i samotne, jeśli potrzebują na co dzień pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób, które wspólnie z nią mieszkają (np. równie chory współmałżonek) i innych członków rodziny.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi nie mogą być świadczone przez zwykłych opiekunów, ale osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarkę, psychologa, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, czy rehabilitanta.