Dzień: 13.07.2020r. Imieniny: Anekleta, Benedykta, Dalidy, Dana,…

Aktualności

Seniorze! Zadbaj o słuch

Problem niedosłuchu to coraz częściej występująca choroba cywilizacyjna. Szacuje się, że około 500 milionów ludzi na świecie dotkniętych jest niedosłuchem. W grupie wiekowej powyżej 70. r. ż. Prawie trzy czwarte osób ma problemy z tą niedogodnością. Aby dokładnie uświadomić sobie skalę problemu, to trzeba zaznaczyć, że do dobrego zrozumienia słów, konieczne jest słyszenie wszystkich dźwięków. Nie zdajemy sobie prawy, że nawet lekki ubytek słuchu może negatywnie wpłynąć na rozumienie mowy.

Niedosłuch – skąd się bierze?

Powodów utraty lub upośledzenia słuchu jest bardzo wiele. Należy podkreślić, że niedosłuch związany z wiekiem jest procesem stopniowym, gdzie bardzo często seniorzy nie zdają sobie sprawy, że ich słuch się pogarsza. Na rozwój tego schorzenia ma wpływ wiele czynników. Możemy podzielić je na te związane z procesem starzenia się, jak zmiany w ukrwieniu ucha czy ubytek neuronów w ślimaku oraz na dodatkowe czynniki, które oddziałują na słuch. Wśród nich możemy wymienić palenie tytoniu, leki (np. niektóre antybiotyki, których działanie uboczne może powodować niedosłuch) oraz choroby układu krążenia (np. wysokie ciśnienie). Również wszechobecny hałas w dzisiejszych czasach, na który narażeni jesteśmy praktycznie wszędzie – w szkole, kinie czy środkach lokomocji – jest przyczyną uszkodzeń słuchu.

Dostępne metody leczenia

W chwili obecnej istnieje wiele skutecznych rozwiązań w leczeniu niedosłuchu. Metody te obejmują specjalne strategie komunikacji, urządzenia wspomagające słyszenie, aparaty słuchowe, stymulację elektroakustyczną, implanty ucha środkowego oraz implanty ślimakowe. Osoby cierpiące na ubytek słuchu wiedzą, że liczą się wszystkie odcienie dźwięków. Dlatego tak istotne jest dobranie odpowiedniego leczenia, dostosowanego do potrzeb osoby niedosłyszącej.

Aparaty słuchowe

Na rynku są dostępne aparaty słuchowe, które są skutecznym sposobem leczenia lekkiego i umiarkowanego niedosłuchu. Działają na zasadzie wzmacniania dźwięków. Mogą być one noszone za uchem (zauszne), w uchu (wewnątrzuszne) lub w przewodzie słuchowym (wewnątrzkanałowe). Aparaty zauszne otwarte wyposażone są w bardzo cienki przewód i małą słuchawkę, przekazującą dźwięk do przewodu słuchowego. Współczesne aparaty słuchowe są w większości cyfrowe. Korzystają z mikroprocesorów do przetwarzania dźwięków na sygnały cyfrowe przed ich wzmocnieniem. Mogą być regulowane pod kątem indywidualnych potrzeb słuchowych pacjenta, aby dźwięki o określonych częstotliwościach były odpowiednio wzmacniane.

Refundacja w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Koszty związanie z leczeniem ubytków słuchu są bardzo wysokie. Jednak Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia pokrycie ich z budżetu Państwa. W Polsce jest szeroki wybór aparatów słuchowych, które są refundowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Refundacje dla osób ubezpieczonych po 26. r. ż. przyznawane są raz na pięć lat, obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną i przysługuje obuusznie, pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL. W przypadku aparatów na przewodnictwo kostne refundacja obejmuje kwotę 1260 zł. Również leczenie za pomocą implantów ślimakowych jest w pełni refundowane ze środków NFZ. Obejmuje to zarówno sam implant jak i koszty zabiegu. Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Również leczenie za pomocą implantów ślimakowych jest w pełni refundowane ze środków NFZ. Obejmuje to zarówno sam implant jak i koszty zabiegu.

Cyfrowe aparaty słuchowe mogą również redukować szum tła, dzięki czemu poprawia się rozumienie mowy. Obecnie dostępne aparaty są niewielkie, nie rzucają się w oczy, można je dostać w wielu kształtach, kolorach i wielkościach.

 

Źródło