Dzień: 06.03.2021r. Imieniny: Agnieszki, Elwiry, Felicyty, Jordana,…

Aktualności

Rusza projekt mieszkania wspomaganego

Rozpoczął się nabór wniosków o pobyt w mieszkaniu wspomaganym,

utworzonym przez Powiat Obornicki w ramach partnerskiej umowy ze Stowarzyszeniem „Ludzki Gest” w Obornikach. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób niesamodzielnych w Powiecie Obornickim.

Zasady naboru określone zostały w regulaminie mieszkania wspomaganego, stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu nr 306/21 opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Obornickiego w zakładce „informacje/ogłoszenia/obwieszczenia”
Wniosek o przyznanie usługi pobytu w mieszkaniu wspomaganym należy kierować do Starostwa Powiatowego w Obornikach – pokój 108, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki z dopiskiem „Mieszkanie wspomagane”.
Mieszkanie wspomagane ma na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia i być alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z pomocy opiekuna mieszkania, który będzie rozwijał i utrwalał ich umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego czy załatwiania spraw administracyjnych. Pobyt w lokalu będzie przyznany na czas określony lub nieokreślony dla niesamodzielnych osób starszych i osób niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych.
– Tego rodzaju mieszkanie stanowi szansę dla osób, które mogą mieszkać poza tradycyjną placówką opiekuńczą, lecz jednocześnie nie są na tyle samodzielne, aby żyć już na własny rachunek. W procesie usamodzielniania, który przebiegać ma w sposób łagodny, pomagać im będzie opiekun, któremu przyświeca przede wszystkim zasada pomagać, ale nie wyręczać – wyjaśnia Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)