Dzień: 18.07.2024r. Imieniny: Arnolda, Erwina, Frydy, Kamila,…

Aktualności

Obwodnica oficjalnie otwarta

Inwestycja polegała na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach, czyli obwodnicy miasta o długości 1,2 km. Jej początek stanowi rondo na skrzyżowaniu z ulicą Czarnkowską w ciągu dotychczasowej drogi nr 178, a koniec-rondo na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11. Zadanie było realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja powstała w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Całkowita wartość: 14,4 mln zł, w tym 12,2 zł udział UE

Podpisanie umowy: 10 sierpnia 2016 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych: 14 sierpnia 2018 r.

Termin ostatecznego odbioru robót: 12 grudnia 2019 r.

Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A.

 

Podstawowy zakres inwestycji obejmował budowę:

– nowego przebiegu drogi o długości 1,2 km

– ronda na skrzyżowaniu z ulicą Czarnkowską, z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 178 i ul. Kubiaka.

– budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11

– nowego mostu na rzece Wełna

– wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ul. Staszica

– chodników

– ścieżek pieszo-rowerowych

– kanalizacji deszczowej

– ekranów akustycznych

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Obornik było wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miejskiej i likwidacji tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym.