Dzień: 27.10.2020r. Imieniny: Antonii, Florencjusza, Ilony, Iwony,…

Aktualności

O UTW słów kilka

Pierwszy Uniwersytet tego typu powstał we Francji. Utworzył go w 1973 roku profesor Pierre Vellas. Dwa lata później powstała jedna z organizacji działających na rzecz ludzi starszych: Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Już w 1975 r., z inicjatywy prof. Haliny Szwarc powstał pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce -pod nazwą Studium III Wieku w Warszawie.

Typy UTW i cele działalności

Wśród kilkuset obecnie funkcjonujących w Polsce UTW możemy wyróżnić:

 • samodzielne organizacje pozarządowe (w szczególności stowarzyszenia);
 • działające w strukturach jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego (np. przy ośrodkach kultury);
 • działające w strukturach uczelni wyższych – publicznych i niepublicznych.

 

Wśród najważniejszych celów działania funkcjonujących UTW należą:

 • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych;
 • aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych;
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów;
 • ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi;
 • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

 

 

Formy pracy UTW:

W UTW proponują seniorom stosunkowo szeroką ofertę aktywności, m.in.

 • wykłady – najczęściej raz w tygodniu lub miesiącu;
 • spotkania taneczne;
 • nauka języków obcych;
 • zajęcia teatralne i sportowe;
 • wycieczki i zajęcia rekreacyjne;
 • czasami porady prawne, psychologiczne i medyczne.

 

15 października, o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach odbędzie się wykład dla studentów UTW, który wygłosi Burmistrz Obornik Tomasz Szrama – już dziś serdecznie zapraszamy. 

 

Źródło: Ośrodek Monitorowania Jakości Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Pracy.