Dzień: 10.07.2020r. Imieniny: Almy, Amelii, Armelii, Budziwoja,…

Aktualności

Bezpłatne leki dla seniorów 75+

Od 1 września 2016 roku wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia dostali prawo do otrzymania darmowych leków.

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – WSZYSCY pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (zakładka D obwieszczenia refundacyjnego)
 • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego)
 • receptę wystawia:
  • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept,
  • lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w lini bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa);

Źródło: http://75plus.mz.gov.pl/

Lista Refundowanych Leków