Dzień: 10.07.2020r. Imieniny: Almy, Amelii, Armelii, Budziwoja,…

Aktualności

Kiedy i jak nosić maseczkę?

Od dziś (16 kwietnia) aż do odwołania  każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Kiedy nosić maseczkę ochronną:

– na drogach i placach,
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
– na terenie nieruchomości wspólnych
– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– taksówkach lub autach świadczących usługę przewozu osób

 

Kiedy nie trzeba nosić masek ochronnych:

– podczas korzystania z pojazdu samochodowego, w którym przebywa 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem,
– w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia;
– w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane)
– w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
– w przypadku kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego, organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący taką działalność zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób
– w przypadku duchownego sprawującego kult religijny
– w przypadku żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

 

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

– organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości

– innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

 

Jak zakładać maseczkę ochronną?

 1. Przed nałożeniem maseczki myj ręce przez ok. 30 sekund mydłem i wodą lub dokładnie zdezynfekuj ręce środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 2. Upewnij się, że maseczka nie jest uszkodzona.
 3. Przygotuj maseczkę, odwracając ją kolorową stroną na zewnątrz.
 4. Maseczka zakładana na uszy to najwygodniejszy typ maseczki. Zakładaj ją, trzymając jednocześnie za obie gumki. W przypadku maseczki wiązanej z tyłu głowy – również staraj się dotykać tylko sznurków. Zacznij od górnych wiązań, następnie przejdź do tych na wysokości karku.
 5. Górna krawędź maseczki powinna ściśle przylegać do grzbietu nosa.
 6. Sprawdź, czy maska ​​szczelnie zasłania nos, usta i podbródek.
 7. Po założeniu maseczki ochronnej – nie dotykaj jej ponownie. Możesz to zrobić tylko po dokładnym umyciu lub dezynfekcji rąk, przed i po dotknięciu materiału.
 8. Jeśli maseczka ​​zabrudzi się lub stanie się wilgotna, wymień ją na nową.

 

Jak ściągnąć maseczkę ochronną?

 1. Chwyć za sznurki lub gumki do wiązania (nie dotykaj materiału z przodu!) i ostrożnie ją zdejmij.
 2. Bezzwłocznie po zdjęciu maski wyrzuć ją do zamkniętego pojemnika na śmieci.
 3. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je.

 

Nosząc maseczkę ochronną nie należy:

 1. Dotykać jej, ponieważ na materiale od zewnętrznej strony mogą znajdować się patogeny (można to zrobić tylko po dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk).
 2. Zakładać jej tylko na jedno ucho lub dopuścić do tego, by odstawała.
 3. Kilkakrotnie używać masek jednorazowych.
 4. Wyrzucać zużytej maseczki do toalety.
 5. Dezynfekować ani prać jednorazowych maseczek chirurgicznych, po użyciu trzeba je koniecznie wyrzucić!

Jak postępować z maseczką wielokrotnego użytku?

– Natychmiast wyprać w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, pamiętając, aby nie dotykać bezpośrednio materiału lub mieć na sobie rękawiczki ochronne (do czasu prania należy maseczkę umieścić w zamkniętej foliowej torbie, którą po użyciu należy wyrzucić). Zaleca się pranie maseczek materiałowych oddzielnie. Po wyschnięciu maseczki warto ją dodatkowo wyprasować w możliwie jak najwyższej temperaturze.

– Spryskać maseczkę płynem do dezynfekcji na bazie min. 60% alkoholu.