Dzień: 17.01.2021r. Imieniny: Antoniego, Antoniny, Henryka, Henryki,…

Aktualności

Bezpieczeństwo w handlu

UMOWY, ZAKUPY, TRANSAKCJE

Starsi często padają ofiarą nieuczciwych praktyk sprzedawców. Najczęściej dotyczy to sprzedaży bezpośredniej na pokazach, telekomunikacji i dostaw energii.

Seniorzy skarżą się najczęściej na niezrozumiałe umowy pisane małą czcionką oraz na akwizytorów, którzy wprowadzają ich w błąd. Skargi dotyczą w dużej mierze rynku sprzedaży bezpośredniej, usług telekomunikacyjnych oraz dostaw gazu i energii. Są to najczęściej praktyki akwizytorów związane z trudnymi do zrozumienia umowami, napisanymi drobnym drukiem. To jest mit, że umowa musi być napisana w zawiły sposób. Taki dokument powinien być zrozumiały, szczególnie jeśli klientem jest osoba starsza. Nadal problemy sprawiają zakupy na pokazach. Seniorzy są zapraszani na różnego rodzaju pokazy (często w ramach leczenia sanatoryjnego), bez informacji o tym, że spotkanie ma cel sprzedażowy. Są to często pokazy artystyczne, wyjazdy do miejsc atrakcyjnych turystycznie albo miejsc religijnych, w czasie których prezentowane są produkty. Pojawiają też praktyki związane z ukrywaniem tożsamości przedsiębiorcy. Akwizytor przychodzi do starszej osoby i nie przedstawia się precyzyjnie jako przedstawiciel usługodawcy na rynku energii. Prowadzi rozmowę tak, by starsza osoba myślała, że chodzi o aktualizację danych, np. adresu dotychczasowego usługodawcy, a podsuwa do podpisu umowę z innym dostawcą.

Senior o tym, że podpisał umowę z nowym dostawcą energii, dowiaduje się dopiero przy pierwszej fakturze. Tym bardziej, że niejednokrotnie należny mu egzemplarz umowy zabiera akwizytor i przez to konsument nie jest w stanie odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Zanim się zorientuje, jest już za późno. Seniorzy nie są również informowani o tym, że mają prawo do rezygnacji z takich usług.

ZALECA SIĘ ROZWAGĘ by dokładnie analizować umowy i nie spieszyć się z decyzjami zakupowymi. Należy też pytać akwizytorów, jakie przedsiębiorstwo reprezentują.

SENIORZY PAMIĘTAJCIE o tym, że nie jesteśmy sami. Jako konsumenci mamy bezpłatną pomoc u Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który przyjmuje w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Obornikach: Poniedziałek 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku 7:00 – 15:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia (pokój nr 207, telefon 61-29-73-128).

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Pani Urszula Bak

Zadaniem Rzecznika jest ochrona praw konsumentów.
Zadanie to realizuje głównie poprzez:
– bezpłatne udzielanie konsumentom porad prawnych,
– prowadzenie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami,
– wskazywanie rzeczoznawców właściwych dla oceny wady rzeczy,
– pomoc w redagowaniu pism procesowych,
– kierowanie spraw do instytucji państwowych (np. Państwowej Inspekcji Handlowej) lub organizacji pozarządowych,
– udzielanie porad z zakresu umowy najmu lokali mieszkalnych, umów kredytu, poręczeń, rachunków bankowych,
– informowanie o kosztach ewentualnego procesu, postępowania przed sądem oraz zasad wypełniania formularzy pozwów i wniosków w postępowaniu uproszczonym.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w godzinach urzędowania Starostwa tj. Poniedziałek 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku 7:00 – 15:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia (pokój nr 207, telefon 61-29-73-128).
Ponadto zawsze w godzinach urzędowania Starostwa, w wyżej wspomnianym Wydziale, można złożyć skargę na działalność konkretnego przedsiębiorcy naruszającego prawa konsumenta, wypełniając szczegółowy formularz.
Odpowiedź, w zależności od charakteru i okoliczności sprawy, konsument otrzyma drogą pisemną. Rzecznik udzieli porady lub skieruje pismo o charakterze mediacyjnym do przedsiębiorcy albo wystąpi z wezwaniem do spełnienia należnego konsumentowi świadczenia.
W Wydziale, konsument może również zaopatrzyć się w broszurkę Federacji Konsumentów zawierającą podstawowe informacje z zakresu roszczeń przysługujących kupującemu z tytułu rękojmi i gwarancji.