Dzień: 04.06.2020r. Imieniny: Aleksandra, Christy, Dacjana, Dacjusza,…

Aktualności

Badania zlecane przez lekarza POZ

Badania

Lekarz POZ decyduje – na podstawie stanu zdrowia pacjenta – o konieczności i częstotliwości zlecanych mu badań. Poniżej, znajduje się aktualny wykaz badań (wyciąg z koszyka świadczeń gwarantowanych), których wykonanie może w ramach swoich kompetencji zlecić lekarz POZ.

1.Badania hematologiczne:

morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2.Badania biochemiczne i immunochemiczne:

Sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC), stężenie transferryny, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c), mocznik; kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

3.Badania moczu:

ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy.

4.Badania kału:

badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną.

5.Badania układu krzepnięcia:

wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen.

6.Badania mikrobiologiczne:

posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

7.Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8.Diagnostyka ultrasonograficzna:

USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego, USG obwodowych węzłów chłonnych.

9.Spirometria.

10.Zdjęcia radiologiczne:

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

11.Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

gastroskopia, kolonoskopia.